Fredag 28. og lørdag 29. april vil Lions-medlemmer stå på stand på Vestby Storsenter og ved dagligvarebutikker i Son og Vestby. Ved å kjøpe en bukett med 8 tulipaner til kr. 100 støtter du en god sak.

Lions tulipanaksjon arrangeres over hele landet under mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Totalt er det bestilt rundt 650.000 tulipaner i Norge, herav 4.800 av Vestby Lions, sier den lokale leder av aksjonen Tom Schrøder-Nielsen. Inntektene fra årets lokale aksjon går til kursing av lærere og barnehageansatte i Lionsprogrammet MITT VALG i Vestby kommune. Opplegget har fokus på barn og unge, og deres sosiale og emosjonelle læring. Vestby Lions har siden siden 2015, samlet inn rundt en halv mill. kr. til dette formålet. Lions inviterer også til foreldremøter og har laget en gratis portal «Foreldrerommet» som er åpne for alle.