Lions Tulipanaksjon – vårens vakreste eventyr!Den siste lørdag i april skjer det – denne dagen strømmer medlemmene i Lions ut på gater og torg med favnen full av vakre tulipaner. Lions Tulipanaksjon er en landsdekkende innsamlingsaksjon hvor pengene går til forebyggende arbeid for barn og unge. Dagen kalles også “Lionsdagen” ettersom vi da benytter muligheten til å fortelle om vårt frivillige arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.2022 er utnevnt som Frivillighetens år, og vi i Lions markerer “Vår Dag” på tulipandagen, dvs 30. april 2022.

Motto for Lions Tulipanaksjon:

“Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”.

Innsamlingsaksjonen arrangeres årlig den siste lørdagen i april. En god aksjon samler gjerne inn over 10 millioner kroner (netto).

Det er Lionsklubbene lokalt som står for salget. Mange steder arrangeres lokale arrangementer slik som konserter, mosjonsløp, stands på kjøpesenteret etc. Mange bedrifter viser sitt samfunnsansvar gjennom kjøp av tulipaner og vaser som gleder både ansatte og kunder.

Hvis det å få blomster ikke er like viktig for deg, kan du støtte oss direkte gjennom modulen under.

Her kan du bidra!

Lions Tulipanaksjon er en årlig, landsdekkende innsamlingsaksjon der pengene går til forebyggende arbeid for barn og unge.

PS: Når du betaler, vil du se at pengene går til Effektus AS, som er leverandøren av systemet vårt. Men vi lover – hver eneste krone går videre til kontoen for Lions Tulipanaksjon!

Hjertelig takk for ditt bidrag!

Inntektene fra Lions årlige tulipanaksjoner i Vestby
kommune er oremerket kursing i Lionsprogrammet
MITT VALG. Opplegget har fokus på barn og unge,
Vestby Lions har siden siden 2015, samlet inn rundt
en halv mill. kroner til formålet. Programmet ble først
innført i alle grunnskolene i Vestby, Son og Hølen i 2016,
samt i noen barnehager. I korona-perioden fra 2020
er nye kurs gjennomført med tilgang til MITT VALGS
nye digitale plattformer. En ny portal «Foreldrerommet»
tilbys nå foreldrene gratis.

Benytt Vipps:

97102

Bank: 1080 18 2013