Støtt var arbeide for de handicappede barna. Gi ditt bidrag til innsamlingen.

Dette gjør du lett med Vipps eller direkte til kontonummeret for aksjonen. Både kontonummer og Vipps nummer er til Vestby Lions sine innsamlingskontoer slik at vi kan sammenligne våre resultater med resten av landet. ALLE midler som samles inn går uavkortet til formålet. I Lions betaler hvert medlem en egen kontingent som dekker driftskostnader og annet.

Har du en smart telefon med Vipps installert, kan du ganske enkelt skanne det vedlagte bildet(QK kode) via en knapp i Vipps-appen. Da kommer du automatisk til et bilde hvor du kun taster in det beløpet du ønsker å gi før du trykker på send. Enklere kan det ikke bli.

VIPPSNUMMER: 591220
KONTONUMMER: 1080 18 20013

Tusen takk for ditt bidrag!