Hvem er vi? Hva gjør vi?

I LC Vestby er vi nå 22 medlemmer som har som formål å hjelpe andre lokalt, nasjonalt og inter-nasjonalt. Kvinneandelen i Lions er ca. 20% og kvinner ønskes også som medlemmer i vår klubb. Våre hovedinntekter kommer hovedsakelig fra vår årlige tulipanaksjon siste helg i april og salg av strøsingel i vintersesongen. Vår store kunstutstilling medio oktober, hvert år er nå pga. medlemssituasjonen historie. Siste utstilling var i 2017. Som konsekvens avslutter vi fra 2019 også vår årlige fotokonkurranse, som hadde som formål og promotere kunstutstillingen.
Hvert 5 år arrangerer vi en Lions Røde Fjær aksjon sammen med resten av landet. Siden 1966 hvor inntekten gikk til bygging av Beitostølen helsesportsenter (BHSS), har Lions samlet inn rundt kr. 400 millioner til ulike formål. Aksjonen i februar 2022 er igjen øremerket BHSS med utvidet bygging av et familie og mestringssenter til en verdi av kr. 50 millioner.

Det forebyggende Lions-programmet MITT VALG ble fra høsten 2016 innført på alle barne- og ungdomsskoler i Vestby kommune. I 2021 fornyet vi avtalen med Vestby kommune, som innebærer oppdaterte grunnkurs av lærere og skoleledelse i sosial og emosjonell læring. Målet er å forebygget mobbing, vold og rus blant barn og unge gjennom øvelser i egen mestring, samarbeid og kommunikasjon. Inntektene til Mitt valg hentes i hovedsak fra Lions årlige tulipanaksjoner siste helg i april.

Inntektene fra de årlige tulipanaksjoner øremerkes nå Mitt Valg. I snitt har klubben i senere år bevilget rundt kr. 150.000 til ulike tiltak med en fordelingen: lokalt 60%, nasjonalt 15% og internasjonalt 25%.

Klubben har laget en ny facebookside for bedre å få formidlet løpende klubbnyheter utad til venner og bekjente. Disse nyheter hentes dels fra denne hjemmesiden.

Om klubben

Etablert: 29.4.1966
Møtested: Vestby Prestegård, 3. onsdag i hver måned kl. 19:00
Cato Waak
Cato WaakPresident
Tel: 924 24 419
epost: cato.waak@hotmail.no
Svein Ivar Midtlien
Svein Ivar MidtlienMedlemsansvarlig
Tom Schrøder-Nielsen
Tom Schrøder-NielsenLions Røde Fjær kontakt
Trond Larsen
Trond LarsenIT kontakt
Bjørn Tørmo
Bjørn TørmoSekretær
tel:911 87 344

Org nr

987348445

Stiftet 29.4.1966

Kontakt oss

Kontakt oss