“Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen”, heter det i Rammeplanen. Systematisk og langsiktig bruk av MITT VALG gir barn gode sosiale og emosjonelle ferdigheter (SEL), økt selvrespekt og en god psykisk helse.

På foreldremøte på Sole Skog barnehage 22. september 2021 fikk foreldrene en kort innføring i metodikken rundt Mitt Valg. Innledningsvis hadde Lions Vestby en kort presentasjon av sitt forebyggende arbeid blant barn og unge. Foreldrene fikk også en Lions-brosjyre med utfyllende informasjon.

Alle foreldre fikk i etterkant av møtet tilgang til digitalt foreldreprogram som konkretiserer hvordan foreldre kan jobbe med SEL i hjemmet. Det styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem!