Livsmestring for barn og unge inn i den nye læreplanen fra høsten 2020 – “MITT VALG” Valg har verktøyet til å gjennomføre planen!

Denne høsten er undervisnings­programmet Mitt Valg høyst aktuelt. Stortinget har innført folkehelse og livsmestring som en del av den nasjonale læreplanen, og i Vestby kommune har skolene valgt et program som tilrette­legger for dette.

“MITT VALG” har nettopp en plan og metodiske programmer i sosial og emosjonell læring som passer den nye læreplanen som hånd i hanske.

I Vestby kommune har alle barne- og ung­domsskoler praktisert Mitt Valg-opplegget siden 2016 med nær 300 lærere på kurs.
Også 2 private barnehager har tatt Mitt Valg i bruk.

Over en 5-års ­periode har Lions i Vestby ­samlet inn nær 0,5 mill. kroner til formålet.

Mitt Valg er eid av Stiftelsen “Det er mitt valg” som er en del av Lions Norge. De har over 32 års erfaring i Norge og programmene hjulpet over 1 million norske barn med folkehelse og livsmestring ved å gi verktøy gjennom lærerne.

Programmene blir brukt i over 100 land og inter­nasjonal forskning har vist dokumentert effekt.

Siste Lions Røde Fjær aksjon i 2015 tilførte Stiftelsen “Det er mitt valg” hele 16. mill. kroner. Det meste av dette er benyttet til videreutvikling av Mitt Valg til norske forhold.

Spesielt bør nevnes fore­byggende verktøy for barn og unges psykiske helse under mottoet:

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».

En anerkjennelse til Lions er at Helsedirektoratet har bevil­get hele 3,7 mill. kroner til å fullføre videreutviklingen og digitalisering av Mitt Valg i 2020. Digitale plattformer er nå fullført for barnehager, skoler og idrettslag.

Lions Mitt Valg Kampanje video
Arne Holte snakker om forebygging

HVA ER NYTT?

45 Vestby-lærere på kurs i hver sin stue Foto: Trond Rekstad.

Alle programmer er digitalisert

○ Nytt kurskonsept

○ Nye navn ­basert på Modul I, II og III

○ Nye navn på kurs/foreldremøter/MV-musical

Nye runder med kurs

Skolene i Vestby gjennomfører nå en ny runde grunnkurs modul I, II og III for å ta den nye digitale plattform i bruk. Det er nå skjedd så mye nytt at en full oppdatering nå er på sin plass.
Alle lærere som fullfører de nye kursene får en lisens med tilgang til en verktøykasse med digitale leksjoner.
Vestby ungdomsskole og 2 private barnehager var først ute med å få tilgang til den nye digitale plattformen. Vestby skole følger nå opp med kurs i oktober og november og Hølen og Son skole kurses i januar 2021.

Vestby ungdomsskole

Vi er stolte etter å ha gjennom­ført det første digitale kurset i Norge i den 25. mars. Fra Vestby ungdomsskole er det bare gode tilbakemeldinger.

Rektor Vestby ungdomsskole, Marianne Thorvaldsen.

Stolt skole

Rektor ved Vestby ungdoms­skole, Marianne Thorvaldsen, forteller at kursgjennomføringen fungerte veldig bra:

– Det fungerte kjempefint! Alle kunne se alle, og at alle satt på ulike steder og også i forskjellige land var ikke merkbart. Jeg er stolt over personalet som er så sporty som stiller positivt opp som prøvekaniner til nye ting, sier rektoren om hennes 45 lærere og assistenter som deltok på kurset.

Thorvaldsen forteller videre at lærerne på Vestby ungdomsskole gjennomfører skole hjemmefra i disse tider og blir bedre kjent med den digitale undervisnings­arenaen. Å være en skole som er god på digital undervisning, betyr å være trygge på de digitale verktøy.

Vestby skole

– En flott og engasjert gjeng som om igjen får påfyll i hva som er nytt i Mitt Valg. Rektor på Vestby skole ­Elisabeth Berger synes at dette var noe av den beste digitale opp­læring hun har vært med på.

Lærerne ble delt opp i grupper og jobbet med sitt trinn i eget klasserom. Rektor fulgte med fra eget kontor og noen få fulgte opp­legget hjemmefra.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var samstemte i at de synes det var bra å få jobbe sammen med teamet sitt og kunne reflektere med de som de til daglig jobber tett sammen.

Rektor Vestby skole Elisabeth Berger. Foto priv.

35 engasjerte deltakere fra Vestby skole deltok på digitalt grunnkurs i Mitt Valg del I den 21. oktober.

Alle klasserom hadde en storskjerm med egen PC hvor instruktør Lene Krohn (øverst i venstre hjørne) i MITT VALG kunne se og instruere deltakerne.

Skolen fikk bøker i for­bindelse med første grunnkurs i 2016 og har praktisert Mitt Valg som en del av lærerplanen, blant annet ukentlig i klassens time med øvelser for elevene fra bøkene de fikk. I det nye grunnkurset i 2020 har bøkene blitt borte. Alle oppdateringer skjer nå digitalt på nett.

Nå ser rektor og lærerne frem til del II av det nye grunnkurset i MTT VALG den 4. november, med presentasjon av leksjoner og øvelser på den nye digitale plattformen.

Kurset innbefatter også modul III

Oppfølgingskurset kommer i september 2021 der det settes fokus på erfaringer.