Under mottoet "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" er det de lokale Lionsklubber som står for salget av tulipaner. I Vestby med forhåndssalg til bedrifter og med stands på kjøpesentere og forretninger fredag 26. og lørdag 27. april.

Den siste helgen i april strømmer medlemmene i Lions ut på gater og torg med favnen full av vakre tulipaner. Lions Tulipanaksjon er en landsdekkende innsamlingsaksjon hvor pengene går til forebyggende arbeid for barn og unge. Lions benytter da muligheten til å fortelle om vårt frivillige arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet i år er å samle inn
10 millioner kroner.

Støtt aksjonen på Vipps: 97102

I Vestby er inntektene øremerket kursing av lærere i Lions-programmet Mitt valg. Opplegget har fokus på barn og unge og deres sosiale og emosjonelle læring. Vestby Lions har siden 2015, samlet inn mer enn en halv million kroner til formålet. Lokalt er mer enn 300 lærere og barnehageansatte til nå kurset.

Mitt valg

Systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG, har som formål at barn og unge skal mestre samspill med andre, ta ansvarsfulle valg og bygge god psykisk helse. Lions og Mitt valg tilbyr nå også foreldrekurs og tilgang til gratisportalen «Foreldrerommet» med foreldrebøker og videoer – www.foreldrerommet.no er åpent for alle. Stoffet du finner her er utformet på en slik måte at du som forelder kan øke din egen bevissthet om det å være forelder til et barn i utvikling.

Lions Vestby

Lions er gode venner som hjelper andre, mest lokalt men også nasjonalt og internasjonal. Våre målgrupper barn og unge, eldre og funksjonshemmede. På verdensbasis er vi 1,3 mill. medlemmer. i Norge rundt 8000 og i Vestby nå 17 medlemmer og ønsker gjerne flere. kvinner og menn med på laget. Kontakt oss på www.vestbylions.no for mer informasjon.
Vi har medlemsmøte den 2. onsdag i måneden på Vestby Prestegård, ofte med foredrag eller sosiale innslag. Alternativt er vi på bedriftsbesøk. Konkrete aktiviteter og arrangementer planlegges i ulike komitéer.