Krig er aldri svaret på uenighet. Folket i Ukraina utsettes for ubeskrivelige redsler og har et stigende behov for nødhjelp. Dette er en krig som vi alle vil berøres av, og du kan gi ditt bidrag til nødhjelpsarbeidet gjennom Lions.

Katastrofefondet i Lions Norge har 26.02.2022 bevilget kr.300.000.- i støtte til de som nå er rammet. Pengene vil bli kanalisert gjennom vårt internasjonale hjelpefond LCIF som koordinerer hjelpeinnsatsen i vårt nettverk av Lionsklubber i nabolandene. Alle midler som innbetales til Lions katastrofefond frem til 1. mai øremerkes «Ukraina».

Ved å benytte Vipps eller kontonummer under blir midlene samlet inn av Lions Club Vestby som videresender dette til Lions katastrofefond.

  • VIPPS: #504233
  • Bankkonto: 1080 18 20013